Sunday, June 19, 2011

Looking To The Future

 
Ia adalah tempoh sebulan yang memenatkan. Ia juga adalah sebulan yang menyusahkan. Tempoh yang sunyi dan bosan. Saya boleh menyenaraikan lagi istilah-istilah negatif yang lain untuk menceritakan perihal tempoh satu bulan ini, tetapi untuk menyenaraikan semua itu tampak terlalu kebudak-budakan. Oleh itu, biarlah saya menulis, bahawa tempoh satu bulan ini, adalah tempoh anjakan hidup saya.

Fasa perubahan dalam kehidupan.
© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"