Monday, December 27, 2010

Apa Yang Rasional Tentang Hooligans?


Apakah yang paling merbahaya dalam sukan bola sepak? Adakah bola yang disepak-sepak itu? Atau pijakan, hentakan, geseran dan tolakan pihak lawan? Atau keadaan padang yang berlubang, licin dan tidak rata? Semua itu, walaupun ada bahayanya, namun tidak dapat menandingi dahsyatnya bahaya yang satu ini, penyokong fanatik yang emosi, atau dalam istilah yang lebih popular, hooligans.

Tuesday, December 14, 2010

ar-Raheeq al-Makhtum (The Sealed Nectar) [DOWNLOAD]
Kitab ini memaparkan kisah sebenar dari sirah perjalanan hidup Rasulullah yang ditulis oleh Syeikh Safiy al-Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar al-Mubarakfuri al-A’zhamiy. Beliau adalah tenaga pengajar di Universiti Salafiyah, Banaras, India. Beliau dilahirkan pada tahun 1943 dikampung Husain Abad dalam daerah Mubarakfur.

Sunday, December 05, 2010

Riuz + Lun = Q-riuz Baru!!


Dua blogger menulis dalam satu blog yang sama, Riuz dan Lun di Q-riuz!

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"