Tuesday, July 13, 2010

Aman


Yang dulu ramainya kita miliki bersama
Ke mana hilangnya hidup yang bahagia
Kelembutan dalam bermesra
Kemanisan dalam bicara
Seni pekerti insan dunia
Si kecil kini merana yang tua rasa sengsara
Dalam sedar atau lena tiada hidup bersama

Saturday, July 10, 2010

Jahil Tentang Islam


“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.” (ali Imran :85)

Menurut as-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al-Islam wa Audhatuna as-Siyasiyah; “Semua orang Islam di dunia ini mengaku beragama Islam dan berbangga dengan nama tersebut tetapi dukacita sekali kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya”.

Friday, July 02, 2010

Apa Yang Lebih Seronok Daripada Piala Dunia?


"Prriittt!" wisel dibunyikan, No. 10 menghantar bola kepada No. 9, kemudian pemain lawan mula mengasak mengambil bola daripada mereka. Masing-masing mula bergerak, yang dekat cuba mengambil bola dengan kaki mereka, yang jauh cuba mencari ruang untuk menerima bola tersebut, atau memerhati pergerakan pihak lawan agar mereka tidak mengambil ruang.

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"