Friday, May 20, 2011

Senyum Adalah Sedekah


“Kamu senyum kepada saudara kamu adalah sedekah “ (Riwayat Bukhari)

Di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita supaya berakhlak mulia dan beradab sesama manusia. Berakhlak mulia adalah sifat yang amat perlu dihiasi oleh setiap umat Islam dari sekecil-kecil perkara hingga perkara yang besar. Namun malangnya ramai dikalangan kita lebih-lebih lagi orang Islam hilang akhlak, malahan orang yang bukan Islam lebih menjuarai adab yang baik sesama manusia sehingga timbul rasa kasih sayang.

Tuesday, May 17, 2011

Guru Oh Guru


Berburu ke padang datar
Dapat rusa belang kaki
Berguru kepala ajar
Ibarat bunga kembang tak jadi
(dedikasi kepada Hari Guru dan guruku tercinta)

Saturday, May 14, 2011

Muslim Women are Queens!


A British man came to Sheikh and asked:

"Why is not permissible in Islam for women...not to shake hands with a man?"

Monday, May 09, 2011

Review Filem Dalam Mihrab Cinta


Setelah kejayaan gemilang dua filem adaptasi daripada novel popular Habiburrahman el-Shirazy yang bertajuk Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih, kini, novelnya yang seterusnya iaitu Dalam Mihrab Cinta diadaptasikan kepada filem pula. Malah, ianya disutradarakan sendiri oleh Habiburrahman el-Shirazy (Kang Abik) buat pertama kalinya. Adakah filem ini sehebat seperti dua filem yang sebelumnya?

Artikel ini mempunyai spoiler. Baca atas tanggunggan sendiri.

Monday, May 02, 2011

A Father and A Car


One fine day
the Father is washing their brand new car.
suddenly, his 4 year old son pick up a stone
and scratch the side of the car.
the furious father grab the child's hand and repeatedly hit it.
Without realizing he's hitting it hard with a wrench...
© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"