Tuesday, January 12, 2010

Petunjuk Sepanjang Jalan [DOWNLOAD]


Petunjuk Sepanjang Jalan (Ma'alim Fi-Tariq). E-book dengan 174 halaman ini ditulis oleh Sayyid Qutb. Buku ini menggambarkan bahawa keterpurukan umat Islam dan secara umum peradaban dunia saat ini adalah akibat sistem manusia yang salah dan menyengsarakan. Kemajuan teknologi tidak diiringi dengan kemajuan nilai-nilai yang mulia dan agung.

Islam, mencetak generasi terbaik asalkan kaum muslimin mahu dan mampu menerapkan Islam secara kaffah atau menyeluruh. Kehancuran peradaban Islam membuat serta merta Islam pun redup kerana syariat Islam mulai ditinggalkan. Untuk membangkitkan kembali Islam sebagaimana dulu pernah ada dan jaya di muka bumi haruslah ada kader pelopor yang mampu mengembangkan dakwah Islam. Para kader pelopor inilah yang akan mengembalikan kepimpinan Islam di tengah masyarakat. Kebangkitan tersebut adalah dengan mengembalikan manusia khususnya kaum muslimin kepada akidah yang benar dan syariat Allah SWT.

Buku ini cukup bagus dalam memberikan penjelasan tentang perjuangan dakwah dan tentangannya untuk kebangkitan Islam. Untuk mendapatkan e-book ini silakan memuatturun di sini.

Isi Kandungan:
BAB 1 Petunjuk Sepanjang Jalan
BAB 2 Generasi Al-Quran Yang Unik
BAB 3 Tabiat Program Al-Quran
BAB 4 Masyarakat Islam -Pertumbuhan Dan Ciri-Cirinya
BAB 5 Jihad Di Jalan Allah
BAB 6 La Ilaha Illallah Panduan Hidup
BAB 7 Undang-Undang Universal
BAB 8 Islam Ialah Tamaddun
BAB 9 Konsep Islam Terhadap Kebudayaan
BAB 10 Akidah: Rupabangsa Muslim
BAB 11 Jaraknya Jauh
BAB 12 Keagungan Iman

*gambar tidak merujuk kepada e-book yang sama
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"