Friday, May 01, 2009

Ilmu, Islam, dan Peperiksaan


Dalam Fiqh Islami para ulama’ ketika membicarakan hukum berburu, membezakan antara hukum buruan anjing terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Dalam ertikata lainnya, anjing yang berilmu dengan anjing yang jahil. Ini sesuai dengan firman Allah swt:

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas (termasuk anjing) yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu selepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (al-Maidah: 4)

Di alam haiwan pun Allah tidak menyamakan antara anjing terlatih dengan ilmu berburu dengan anjing tidak terlatih, di mana binatang yang ditangkap oleh anjing terlatih halal dimakan.


Jikalau begitu halnya pada binatang maka peranan ilmu pastinya lebih besar di alam manusia. Manusia yang Allah amanahkan menjadi khalifah di atas muka bumi pastinya lebih memerlukan ilmu. Manusia perlu menguasai semua bidang keilmuan yang membolehkan mereka mengurus dunia ini menjadi lebih makmur dan bertamadun. Lantaran itu di alam manusia pun Allah tidak menyamakan antara orang alim dengan orang jahil. Firman Allah:
Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (az-Zumar: 9)


Lantaran itu Allah swt mengangkat darjat orang yang berilmu berbanding manusia yang lain. Firman Allah:
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. (al-Mujaadilah: 10)

Kita sedang berada dalam minggu peperiksaan. Peperiksaan adalah medium utama menguji dan membezakan tahap penguasaan pelajar dalam menguasai ilmu yang di ajar. Allah swt juga menggunakan uslub menyoal (peperiksaan) untuk menguji kemampuan pengetahuan Malaikat dan Adam as. Apabila mendapati Adam lebih berilmu dari Malaikat, Allah perintahkan Malaikat sujud kepada Adam. Bukan sujud penyembahan tetapi sujud sebagai tanda hormat dan tunduk pada penguasaan ilmu yang dimiliki oleh Adam.
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebut;ah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? (al-Baqarah: 31-33)

Itulah sunnah alam yang telah ditentukan oleh Allah. Bangsa yang berilmu akan lebih bertamadun dan bangsa lain terpaksa tunduk dan sujud pada mereka. Dulu ketika umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, barat dan timur tunduk kepada Islam. Apabila ilmu tersebut berpindah ke barat dan orang Islam mula kurang ambil berat, orang Islam pula yang tunduk kepada barat.

Kita semua terutamanya yang berstatus mahasiswa sepatutnya memahami perkara ini. Kecemerlangan dalam akademik adalah imej dan lambang kehebatan dalam menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu apa pun bidangnya selagi bermanfaat kepada manusia adalah sumber kemuliaan. Dengan ilmu manusia berperanan melakar sejarah baru dunia. Ilmu yang berpasakkan iman dan takwa telah membawa umat Islam silam menguasai dunia. Khilafah dan tamadun Islam tidak mungkin terbina ribuan tahun lamanya kecuali dengan ilmu.

Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization menyebut: Secara ringkasnya Ibn Sina adalah orang yang paling hebat menulis dalam bidang perubatan di zaman pertengahan, al-Razi pula doktor paling hebat pada zaman tersebut, al-Baruni ahli geografi paling agung, Ibn Haitham sarjana paling agung dalam bidang optometri dan optik, Jabir bin Hayyan sarjana paling agung dalam bidang kimia, Khawarizmi terkenal dalam bidang matematik, al-Idrisi dalam bidang geografi dan Ibn al-Baithar dalam bidang farmasi. Katanya lagi: Islam tidak pernah meninggalkan satu ruang pun dari ruang-ruang ilmu kecuali ia menerokainya dan memperkasa pengetahuan dalam bidang tersebut dan ini menolak sangkaan sebahagian orang yang Islam tiada hubungan dengan semua itu.

Sesungguhnya usaha yang ditemani dengan kekuatan solat, doa, dan tawakal mutlak kepada Allah pasti akan menghasilkan kejayaan. Anggaplah menuntut ilmu, mengulangkaji pelajaran sebagai jihad. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah saw:
Engkau keluar pagi hari untuk menuntut satu bab dari ilmu pengetahuan, engkau mengamalkan atau tidak mengamalkannya, demikian itu lebih baik dari solat seribu rakaar. (Ibn Majah dan al-Bazzar mengatakan hadith ini dhaif)

Abu al-Darda’ berkata:
Siapa yang berpandangan bahawa keluar mencari ilmu pengetahuan bukan satu jihad maka sesungguhnya orang itu cetek pandangan dan kurang akalnya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. lagi sedih bile org islam sendiri yang over fanatik n sgt mengagungkan org barat pada hal ilmu barat tuh dicuri dari org2 islam....

    ReplyDelete

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"