Tuesday, February 09, 2010

Bagaimana Mengaktifkan GodMode Dalam Windows 7

Para pengguna Windows 7 rata-ratanya teruja dengan Operating System terbaru ini berserta 'GodMode'nya. Jika anda belum pernah terdengar mengenai GodMode, ianya adalah ciri khas dalam Windows 7 yang didedahkan oleh koresponden CNet's Microsoft, Ina Fried. GodMode adalah folder yang menyatukan senarai panjang tatacara kustomisasi yang membolehkan anda untuk mengubah semua setting hanya dari satu tempat. Memudahkan bukan? Ianya senang untuk diaktifkan dan sangat berguna untuk mereka yang suka dan sering menukar setting (tweak) dalam Windows 7.

Langkah 1: Klik butang kanan tetikus di ruang desktop

Langkah 2: Klik 'New' > 'Folder'

Langkah 3: Namakan folder baru anda itu "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" dan tekan ENTER. Perlu diingat ianya ditulis tanpa (".....")

Langkah 4 : Jika berjaya, ikon folder tersebut akan berubah menjadi seperti ikon Control Panel


Langkah 5: Buka folder itu dan anda akan peroleh kesemua fungsi yang lebih dahsyat daripada yang ada di Control Panel

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"