Monday, February 21, 2011

Keputusan Rasmi PRK UMS 2011

Berikut adalah senarainya: 

1.   Calon 11 - Khairuddin - 3979
2.   Calon  6 - Khalil - 3672
3.   Calon  7 - Chee Chin Keong - 3589
4.   Calon  1 - Taira - 3571
5.   Calon  4 - Asiah - 3188
6.   Calon  2 - Jrd - 3183
7.   Calon  5 - Ruzaini - 2868


8.   Calon  12 - Farah Wahida - 2866
9.   Calon  9 - Suhaimey - 2735
10. Calon  3 - Zoel - 2643
11. Calon 15 - Voon Hai Ming - 2577
12. Calon 13 - Norfaeza - 2225
13. Calon 15 - Adrianti - 2182
14. Calon  8 - Asniah - 2059
15. Calon 10 - Ikhwan - 1983
16. Calon 14 - Rahmah - 1818 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"